Değerli Grup üyeleri;

Madencilik Türkiye Dergisiniz 24. sayısı yayınlanmıştır. Bu sayıda yayınlanan "Kritik Hammaddeler: Grafit" başlıklı yazıma http://www.saituysal.com.tr/index.php/tr/grafit adresinden ulaşabilirsiniz.

Herkese fayadalı olmasını dilerim.