2007 ylndan gnmze kadar yl ar olarak dzenlenen Maden letmelerinde i Sal ve Gvenlii Sempozyumu'nun 3.'s 24-25 Kasm 2011 tarihlerinde Zonguldak'ta, Trkiye Takmr Kurumu (TTK) Gvenlii ve Eitim Daire Bakanl Konferans Salonu'nda yaplacaktr. Bilim dnyas ve madencilik sektrne byk bir fayda salayacana inanlan bu sempozyum, TMMOB Maden Mhendisleri Odas Zonguldak ubesi tarafndan dzenlenmektedir.

Bu sempozyumda da, ncekilerde olduu gibi, gncel bilgilerin nda, ii sal ve i gvenlii asndan madencilik faaliyetlerinin her aamasnda yaanan gelimeler ve karlalan sorunlar bilimsel verilerle ele alnacak ve tartlacaktr.

Bu kapsamda, bilimsel bildirilerin yan sra, alannda uzman kiiler tarafndan altnn izilmesinde yarar grlen eitli konularn ele alnaca arl bildiriler de sempozyum programnda yer alacak ve bir panel dzenlenecektir.

Ayrca, sektrdeki teknolojik gelimelerin sergilenecei i Sal ve Gvenlii Donanm Sergisi de sempozyum sresince ziyaret edilebilecektir.

http://isg.maden.org.tr/genelbilgi.html