Toplam 4 sonuçtan 1 ile 4 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Numune Alma

 1. #1

  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Yaş
  27
  Mesajlar
  3
  İndirilme
  0
  Uploads
  0

  Standart Numune Alma

  numune alma hakkında kapsamlı bir ders notu arıyorum ilgineneleree teşekkürler

 2. #2
  demkar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  58
  İndirilme
  1
  Uploads
  0

  Standart

  Numune Alma Teorisi Ve Uygulaması
  Maden dünyasında, rezerv tayinlerinden laboratuar tahlillerine kadar, her safhada numune alma problemi yaşanmaktadır. Bu yazıda, laboratuar tahlillerine tesir eden hataların niteliklerinden bahisle, bu hataların asgarî olması için alınması gerekli tedbirler ve numune almada halihazırda en geçerli ve güvenilir Gy denklemi izah edilmiştir. Denklemin uygulanışını izah etmek için, krom cevheriyle ilgili çeşitli problemler çözümlenerek, denklemden nasıl faydalanılacağı gösterilmiştir. Son olarak denklemin dayandığı ön kabuller ve denklemin uygulanmasındaki limitlerden bahsedilmiştir. Farklı özellikteki materyallerden numune alma üzerinde durarak, numune almada kullanılan aletler, numune alma usul ve sistemleri ve numune alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar izaha çalışılmıştır.
  1. NUMUNE ALMA TEORİSİ
  Sosyal veya teknik her alanda bir toplum, kütle veya yığının herhangi bir özelliğini ölçmek için toplum veya kütlenin bütününü tahlil yapmaktan, zorluk, tehlike veya pahalıya çıkması gibi çeşitli sebeplerle kaçınmak icap eder. Tahlil veya gözlem söz konusu toplum veya kütleyi temsil eden numuneler üzerinde yapılır. Neticelerin gerçek değerlere uygunluğu tahlili yapanın tecrübe ve dikkatine olduğu kadar, numunenin alınıp hazırlanmasında ve tahlil esnasında kullanılan metodun doğruluğuna, kütle ve numunenin özelliklerine de bağlıdır.
  Mineral endüstrisinde, her safhada numune alma ve tahlilin önemi gayet barizdir. Maden yataklarının değerlendirilmesinde, proses tekamülünde, cevher hazırlama ünitelerinde kalite kontrolünde, cevher alım, satım işlerinde ve laboratuarlarda rutin tahliller için her zaman numune alma işlemleriyle karşılaşılmaktadır.
  Tahlil neticelerine bağlı olarak alım, satım ve yatırım kararlarıyla alâkalı kapitalin hacmi düşünüldüğünde, numune almanın ehemmiyeti ve nasıl bir ihtimamla yapılması gerektiği daha da belirmiş olur.
  1.1. Analiz Hataları
  Bir tahlil neticesindeki hata, esasen, tahlil hatası ve numune alma hatası olmak üzere iki kısımdır. Her iki kısımda da hata, istatistiksel ifadesiyle, random ve sistematik (bias) hatalardan meydana gelmiştir. Random hatalar sabit kalmayıp, numune adedi,
  tahlil adedi, veya numune miktarı artırıldıkça azalan hatalardır. Sistematik hatalar ise sabittir. Uygulanan metotların doğruluğuna, alet ve cihazların hassasiyetine ve tahlil yapanın tecrübe ve dikkatine bağlı olarak değişen bu hatalar, numune miktarını
  veya tahlil adedini arttırmakla değişmezler. Aynı şahsın, aynı metot, alet ve cihazları kullanarak bulacağı bütün tahlil neticelerinde aynı yönde ve hemen, hemen aynı miktarda tezahür ederler. Ancak her türlü biasın (tarafgirlik) ortadan kalkması halinde, bu hataların sıfır olması söz konusu olabilir. Numune almaya dönersek, şayet numunesi alınan kütle, bir alaşım kütüğü, cevher yığını veya sıvı karışımı vs. ne olursa olsun, tamamen homojen olsaydı, yani tayin edilecek özellikle kütlenin her yanında sabit bir değerde kalsaydı, numune almak mesele olmaktan çıkardı. Hakikatte durum tamamen bunun aksi olduğu ve özellikler bakımından bir kütle heterojen nitelik arz ettiğinden numune almak büyük ehemmiyet taşıyan bir mesele olmaktadır. Heterojen bir kütleden hangi usulle numune alınırsa alınsın, kütleyi tam temsil etmesi mümkün değildir. Numune almada hata olmaması imkânsızdır. Bununla beraber, gayenin tahakkuku için, bu hata gereken küçüklükte olmalıdır. Numune alırken ve analiz yaparken sistematik hataların (biasın) mümkün olduğu kadar sıfıra yakın olmasına çalışılır. Numune almada sistematik hataların sıfır olabilmesi için numunelerin tamamen random alınması şarttır. Bu, gelişi güzel bir numune alma değildir. Aksine tamamen objektif olmayı gerektirir. Numunesi alınan kütlenin her zerresinin eşit alınma şansına sahip olması ancak random şartlarda sağlanabilir.
  Random numune almayı ve biası daha iyi izah etmek için, kamyonlarla nakledilen konsantre krom cevherinden kürekle, daima kamyonun arka kapağına yakın kısmına küreği daldırmak suretiyle numune alındığını düşünelim. Bu tarzda alınan numune hiçbir surette kamyonun muhtevasını temsil edemez.
  Çünkü;
  a. Kürekle ancak küreğin battığı derinlikteki daneleri almak mümkündür. Sadece o derinlikteki daneler numuneye girme şansına sahiptir. Daha derinde kalan cevher daneleri, numune alma usulünün yetersizliği yüzünden, bu işlemin dışında kalmaktadır. Neticede numuneler biaslı olmaktadır.
  b. Numuneler random alınmamaktadır. Sadece kamyonun arka kapağı yakınındaki danelerin numuneye girme şansı vardır. Yükleme veya hareket esnasında daneler arasında meydana gelebilecek sınıflanma, birikme gibi haller sonucu, arka kapak yakınındaki cevherin özelliği diğer kısımlardakinden farklı olabilir. Yalnız bir kısımdan numune almakla böyle bir farklılaşmaya yer verilmemiş olur.
  Numunelerin temsili olabilmesi için, kürekle numune almak hatalı olduğundan, numune alma usulü değiştirilmelidir. Numune arabanın bir köşesinden alınmamalıdır.
  Kamyonun değişik yerlerinden alınmış küçük numunelerin birleştirilmesinden meydana getirilmelidir. Tatbik edilecek numune alma metodunda, numune almanın random olması ve bias olmaması için, kütlenin her danesinin numuneye girme şansının eşit olması sağlanmalıdır. Aksi halde biasdan kurtulmak mümkün olmaz.
  Bazı hallerde, meselâ bütün neticelerde sabit olması durumunda neticelerin biaslı olmasına göz yumulabilir. Bazı hallerde de biastan doğan hata numune alma metodunun getireceği hata yanında o kadar küçüktür ki, yok etmek için sarfedilen gayret lüzumsuz olur.
  Biasın önlenmesinden başka numune alma hatasını küçültmek için başvurulacak ilk çare numune miktarını büyütmektir. Bu yazımızda farklı ebatlarda danelerden oluşan, konsantre yığınları gibi, kütlelerden numune almada ve laboratuar numunesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve numune miktarlarını hesaplamada kullanılan Oy (Ci) numune alma denklemi üzerinde durulacaktır.
  1.2. Gy Denklemi
  Bir Fransız mineralogu olan Gy' nin uzun yılların tecrübesine dayanarak ileri sürdüğü numune alma denklemi halihazırda bu sahada en kullanışlı ve güvenilir netice veren bir formüldür. Denklem standard hata, numune miktarı ve mineralin özelikleri arasında bir bağlantı ifade eder, ve esas şekli şöyledir;
  s2 = (d/p'-1/p)*C*d3 (1)
  Denklemde;
  s = numune alma işlemindeki istatistiki hata ölçüsüdür. Kabul edilebilecek hatanın sınırını gösterir,
  p' = numune miktarı (gr)
  p = numunesi alınan yığının miktarı (gr)
  C= numune alma sabitesi. Cevher yığınının, cevherin ve mineralin özelliklerine bağlıdır Ve C= f*g*m*i (gr/cm3) olarak ifade edilir.
  d = yığın içindeki en büyük dane ebadı. Yani cevher elendiğinde ağırlıkça cevherin %5-10 kadarını geçirmeyen elek aralığıdır. (cm olarak ifade edilir)
  Yığın Özelliği
  — Sınıflandırılmış cevher yığını
  — Üzerinin iri parçaları alınmış cevher yığını (tırmıklanmış)
  — Sılamı alınmış cevher yığını
  — Sılamı alınmış ve sınıflandırılmış yığın

  C = f*m*g*i eşitliğinde
  f = şekil katsayısı. Yığını meydana getiren cevher danelerinin şekline bağlıdır.
  g = ebat katsayısı, yığındaki dane ebat dağılımına bağlıdır.
  m = mineral indeksi, cevher içindeki kıymetli mineral miktarına, kıymetli ve gang minerallerinin yoğunluklarına bağlıdır.
  i = serbestleşme indeksidir,
  Numune alma sabitesindeki (C) faktörleri daha detaylı olarak inceleyerek cevherin,
  yığının ve mineralin özelliklerinin değişmesiyle ne gibi değerler aldığını görelim.
  12.1. Şekil Katsayısı (f)
  (f) nin değeri 0 ile 1 arasında değişir. Mika gibi yassı mineraller için f = 0,1 olur. Pratikte karşılaşılan hallerde çoğu , kere (f) nin değeri 0,3 ile 0,7 arasında değişir. Normal hallerde f = 0,5 alındığı takdirde hata çok küçük olur. Altın cevherleri için f = 0,2 dir.
  Aşağıda değişik şekillere göre hesaplanmış «f» nin değerleri görülmektedir.
  Dane Şekli «f» Değeri
  Tetrahedron 0,38
  Prizmatik 0,47
  Dar Açılı 0,51
  Küremsi 0,54
  1.2.2. Ebad Katsayısı (g)
  Pratikte, sınıflanmamış cevher yığını için g = 0.25 alınır. Çok dar sınırlı dane ebadı dağılımı gösteren cevher yığınları için g = 0.5 dir.
  Aşağıda çeşitli özellikteki cevher yığınları için «g»nin değerleri verilmiştir.
  «g» Değeri
  0,10 – 0,35
  0,15 – 0,40
  0,20 – 0,50
  0,30 – 0,80
  1.2.3. Mineral İndeksi (m)
  Mineral indeksi (m) şu formüle göre hesaplanır;
  m = ((1-a)/a)*[((1-a)*r)+(a*t)] (2)
  Formülde (r) kıymetli mineralin ve (t )gangın ortalama yoğunlukları
  a = cevherin ortalama kıymetli mineral muhtevasıdır. Ondalık olarak ifade edilir. Mesela % 10 kromit ihtiva eden cevher için a = 0,10 olur. «a» nın değeri tenör analiz neticelerinden hesaplanır.
  d = cevher yığını içindeki en büyük dane ebadı (90-95 % cevherin geçeceği elek ebadı) (cm)
  1.2.4. Serbestleşme İndeksi (i)
  Serbestleşme indeksi 0 ile 1,0 arasında değişir. Tamamen homojen cevher yığınları için i= 0, tamamen heterojen hallerde ise i=1,0 olur. Pratikte aşağıdaki tablodan faydalanarak «i» nin değerini bulmak kolay olur.

  L = kıymetli mineralin serbestleşme ebadı (cm), yığınının hangi ebatta olması gerektiğini (veya hangi ebada kadar kırılması gerektiğini) hesaplamaya yarar.
  1.3. Gy Denkleminin Uygulanması
  Numune miktarı, numunesi alınan cevher yığınının miktarından çok küçükse (1) de İfade edilen denklem sadeleşerek ;
  s2=C*(d3/p') (3)
  şeklini alır. Denklemin bu şekliyle uygulandığı değişik durumları önce kısaca izah edip, daha sonra çözümlü tatbikatlara geçilecektir. Denklemin değişik uygulamalarını
  şöyle özetleyebiliriz;
  a. Analiz hatasını tayin etmede kullanılır, özellikleri belli bir cevher yığınından alınan numune üzerinde yapılan analizdeki hatanın hesaplanmasını sağlar.
  b. Belirli özellikteki cevher yığınından, önceden tayin edilmiş hata oranını aşmamak için alınması gereken numune miktarı hesaplamada kullanılır.
  c. Belli oranda hatayı aşmaksızın ve belli miktarda numune almak için cevher Mineral indeksi 90 % konsantre için 0,03 den 0,1 % tenörlü pasa için 10000' e kadar değişir. Bu yüzden mineral indeksi diğer katsayı ve indekslerden çok daha önemlidir.
  d. Gy denklemi aynı zamanda laboratuarda analiz için numune miktarının küçültülmesinde kırma, öğütme ve numune alma işlemlerinin her kademede ne gibi hususlara dikkat edilerek yapılması gerektiğini tayine yarar.
  Adem KARATAŞOĞLU
  MADEN MÜH.
  a.karatasoglu@gmail.com

 3. #3
  demkar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  58
  İndirilme
  1
  Uploads
  0

  Standart

  2. NUMUNE ALMA UYGULAMASINumune almanın teorik yönü ve çeşitli şartlarda alınması gerekli numune miktarının hesaplanması birinci bölümde incelendikten sonra bu bölümde ise numune almanın tatbikatı ele alınmıştır. Şüphesiz fiziksel özellikleri farklı cevher yığın veya kütlelerinden numune almada kullanılan sistem ve aletler birbirlerinden farklı olacaktır. Fakat hepsinde numunenin mümkün olduğu kadar random alınması ve temsili olması gayeleri güdülür. Hatta numune miktarının çok fazla olması, numune alma işlemlerinin fazla ameliye ve masraf gerektirmesi halinde meselenin iktisadî yönünün de düşünülmesi icab eder. Bunu da neticeye bağlı olarak verilecek kararların ehemmiyeti tayin eder.
  Cevherlerin özelliklerine göre kâğıt üzerinde yapılan hesapların tatbikatta doğru şekilde yerine getirilmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılır. En uygun numune alma usulünün ve aletlerin düşünülmesi yanısıra, bunları biasa yer vermeksizin kullanıp, temsili numune hazırlamak da çok önemli bir safhadır.
  2.1 Tanımlar :
  Numune : Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan ve tahlile tâbi tutulan kütlenin bir bölümüne numune denir.
  Temsilî Numune : Bir numunenin tahlil edilmesi ile elde edilen netice kütleye şamil edilirse, o numune kütlenin temsilî numunesi olur. Temsili numunenin neticesi, bütün kütle tahlil edildiğinde bulunacak neticeye eşittir.
  Numune Alma Sistemi (Frame) : Numuneyi meydana getiren ünitelerin nasıl alınacağını izah eden talimat veya talimatlardan meydana gelmiştir. Mineral endüstrisinde en bilineni karelaj sistemidir. Bir konsantre yığınından meselâ karelâj sistemine göre kütlenin belirli yerlerine açılan sondaj deliklerinden alınan ünitelerin birleştirilmesiyle temsili ana numune meydana getirilir.
  Random Numune Alma : Bu, kütleyi meydana getiren bütün ünitelerin numuneye seçilme şansları eşit olacak şekilde numune almaktır.
  Sistematik Numune Alma : Sistematik usulde numune belirli bir periyoda uygun olarak alınır. Meselâ bir pulp akımında yoğunluğun her saat başı ölçülmesi veya nakliye esnasında her 20. arabanın numuneye ayrılması gibi. Bir cevher yığını veya kütlesinden numune alırken karelâj sisteminin uygulanışı gibi. Numune alma periyodu ve cevher özelliğinin değişme periyodu arasında bir münasebet olmadığı takdirde sistematik alınan numuneler çok doğru neticeler verir, Mineral endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılan sistematik usul zamana, mekâna veya her ikisine göre devri (cyclic) olabilir.
  Gruplandırarak Numune Alma : Cevher yığını önce küçük gruplara ayrılır. Grupların özelliklerinin çakışmadığı, hepsinin birleşimi ana yığının özelliğini meydana getirdiği kabul edilir. Her gruptan alınan numunelerle yapılan tahlillerden ana yığının özelliği hakkında bir netice çıkarılır. Şayet grup özelliği yığın özelliğinden daha homojen ise gruplandırarak alınan numuneler, basitçe alınan numuneden daha doğru netice verir. Endüstride sık, sık uygulanan gruplandırma usullerinden biri cevheri elemek suretiyle belirli dane ebadlarına ayırmaktır.
  2.2. Numune Alma Usulleri: Materyalin fiziki durumuna en müsait numune alma usulü uygulanmalıdır. Fiziki özelliklerine göre materyalleri şöyle sınıflandırmak mümkündür.
  i. Saf sıvıları,
  ii. Süspansiyon veya pulpier,
  iii. Islak katılar,
  iv. Kuru katılar.
  Hareketlilik yönündende materyaller akan ve duran (statik) üzere iki kısımda incelenebilirler.


  Seki1.1.
  2.3 Akan Materyallerden Numune Alma
  2.3.1. Saf Sıvılar
  Genellikle akan saf sıvıların (misibıl sıvı karışımları ve eriyikler de dahil) kompozisyonları sıvının her yanında sabit kaldığı kabul edilebilir. Bu yüzden sıvının akış yönüne dik kesitinin herhangi bir kısmım numune olarak almak da bir mahzur olmaz. Şekil1. de görüldüğü gibi bu, sıvı içine bir yan boru sokarak yapılabilir. Boru yerleştirilirken etrafında durgun alan meydana gelmemesini dikkat etmelidir. Aksi halde zamanla sıvıda olacak değişmeler gözden kaçabilir.
  Ana numune biraz fazlaca alınarak küçültmeye tâbi tutulur. Fazla kısmı geri ilâve edilir. Bu şekilde alınan numuneler daha iyi netice verir. Numuneler hacimsel olarak alınmış olacakları için, sıvı yoğunluğunda zamanla değişme hasıl olursa, periyodik alınan numunelerin ağırlıkları farklı olur. Bu sebebten sabit hacim artışı şeklinde numune almak, sabit ağırlık artışı şeklînde almaktan daha yaygındır.
  2.3.2. Pulp, Islak ve Kuru Katılar:
  Bu materyallerin özellikleri akım yönüne dik kesit alanı içinde farklı değerler alabilir. Dolayısıyle kesitin bir kısmını değil, tamamını numuneye almak gerekir. Materyal özelliklerinin akım yönünden random olarak değiştiği kabul edilirse, numune giriş ağzı sabit açıklıkta tutulan bir numune alma aleti akan materyal içinden, sabit hızla akım yönüne dik geçirilerek güvenilir bir numune almak mümkün olur. Numune alma aletini sabit hızla hareket ettirmekle materyalin belli kalınlıktaki bir diliminin her elemanı eşit zaman artışı ile alınmış olur.
  Böylece numunenin bütün hacimsel elemanlarının eşit seçilme şansıyle alınması sağlanır.
  Materyal özelliklerinin büyük farklılaşmaları göz önünde tutularak, ana numune fazlaca alınır ve bilâhare küçültülür. Yavaş akan materyallerden fazla miktarda numunenin alınması, bunun için de numune alma aletinin giriş ağzının geniş aralıklı yapılması gerekir.  2.3.3. Numune Alma Aletleri
  1. Lineer Numune Alma Aleti


  Şekil. 2. de görülen bu tip numune alıcılar, geniş kesitli akıntılardan numune almada kullanılır. Numune alma aletinin ağız genişliği akıntı içindeki en büyük danenin geçebileceği şekilde ayarlanır. Aletin akıntı içinden geçişi gerekli numune miktarını alacak şekilde olmalıdır. Aralık dar olursa, küçük danelerin geçme şansı büyük danelerinkinden fazla olacağından numune hatalı olur.

  2. Döner Numune Alma Aletleri
  a. Vezin Tipi : Bunlar pulp ve ıslak katı materyallerden numune almada kullanılırlar
  Aletin numuneyi kesen ağız genişliği materyalin aktığı boru genişliğindedir. Kesici döndüğünde akmakta olan materyalin bütün bir dilimini numune olarak keser. Kesicinin frekansı gerekli numune miktarına göre ayarlanır.
  b. Snayder Tipi : Bu alette yatay bir eksene bağlı olarak dönen, yan yüzünde ayarlanabilen aralıklar bulunan bir koni kullanılır. Geniş dane boyu dağılımı veya değişen yoğunluğu olan materyaller için uygun değildir.
  3. Konveyör Banddan Numune Alma
  Konveyör bandın giriş ve çıkışları numune almak için en uygun yerlerdir. Bu mümkün değilse bandın münasip bir yerinden, belirli uzunlukta bir dilimin hepsini numune kâbına sıyırmak gerekir. Çok çukur bandlar için kullanışlı olmayan bu tür numune alma usulü endüstride pek yaygın değildir.

  4. Numune küçültme Aleti (Jone's Riffle)
  Miktarı değişmeyen yığınlar veya akan materyaller için kullanışlıdır. Alete akıtılan materyal, birbirinden ayrılmış oluklar vasıtasıyla ikiye ayrılır. Çok yaygın olan bu aletin kullanılışında, her küçültme safhasında materyalin aynı kısmının ayrılan numuneye gitmemesine dikkat etmelidir. Materyal alete çok muntazam şekilde akıtılmalıdır. Akıntı kesiti içinde her türlü birikim numunenin biaslı olmasına sebep olur.
  2.3.4. Akan Materyallerden Numune Almada Mühim Hususlar
  Akan materyallerden numune alırken dikkat edilecek hususlardan biri, materyal özelliklerinin periyodik değişmesi ile numune alma frekansı arasında bir çakışma olmamasıdır. Meselâ vezin tipi numune aletinin devri, vibrasyonlu besleyici frekansının bir as katı veya katı ise numuneye sadece hep iri veya hep küçük danelerin girmesine sebep olur . Yine meselâ konveyör banda akan materyal periyodik olarak bandın bir yanında daha fazlaca yığılıyorsa, liner numune aletinin devri, bu periyodla çakışmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
  1. Numune Miktarı : Tahliller statik numuneyle yapılıyorsa, alınacak numune ölçüsü tahlile giren numune hacmi ve numune alma denkleminin verdiği toplam numune miktarına bağlıdır. Lüzumundan fazla numune almaktan kaçınmak için cevher özelliklerinin farklılaşması iyi bilinmelidir. Hareket halindeki materyal içinde otomatik aletlerle periyodik olarak devamlı tahlil yapılması durumunda, ise tahlil yapan aletin tesirli numune hacmi (effective volume) bilinmelidir. Meselâ X- ışınları ile çalışan otomatik bir cihazın tesirli materyal hacmi, cihazın bir tahlil yapışı esnasında tahlil haznesinden geçen materyal miktarıdır. Bu miktar tahlil haznesinin hacminden çok fazla olacağından ve dolayısıyle tahlil esnasında materyalin özelliği değişeceğinden, netice ayrıca hatalı olur.
  2. Numune Alma Frekansı : Bazı Hâllerde tahlile giren numune hacmi sabit kaldığından ve sınırlayıcı faktör olduğundan, sık, sık numune almak mümkündür. Numune adedi artırılmasına rağmen Standard sapma ve numune alma hatası, uzun zaman boyunca alınan tek bir numunenin hatasından büyük olur.
  2.4. Statik (duran) Materyallerden Numune Alma
  Cevher kütleleri ve cevher yığınlarından numune alma hususunda çok çalışma yapılmıştır, özel haller için literatüre başvurmak gerekir. Çoğu kere sondajla karelâj sistemine göre numune alınır. Bu gibi hallerde sondajın özelliklerine ve çalışılan zemine dikkat etmek lâzımdır. Sondaj deliği suyla yıkamaya tâbi tutulursa segregasyon olabilir. Eğer zemin yumuşak, gevrek veya ıslaksa, alt seviyelerde kalan numune yukarıdan gelecek döküntü ile kirlenebilir. Yığınlarda segregasyon olağandır ve dolayısıyle numune almak güç olur. Büyük parçalar tabana yuvarlanmış, ufaklar ise su ile aşağı kısımlara veya daha ötelere taşınmış olabilir. Bazı yığınlarda kimyasal reaksiyon sonucu kütle içinde yer, yer kompozisyon değişmesi mümkündür. Böyle hallerde yapılacak en doğru şey, pahalı olsa da, yığının her yerini tahlil etmektir. Numune miktarı Gy denkleminden hesaplanmışsa şayet, bu miktar yığın veya kütlenin sistemli bir şekilde her yerinden küçük numuneler alarak meydana getirilmelidir. Konsantre veya küçük daneli cevher stoklarından numune alırken özel şekilde yapılmış borular kullanılır. Karelâj sistemiyle tayin edilen yerlere numune alma borusunu stok kalınlığınca çakarak alınan numuneler birleştirilir. Gerekirse konileme ve dörtleme usulüyle küçültülür. Yükleme sırasında numune almak zorunluluğu varsa, loderin her kamyon yükleyişinden sonra yükleme yapılan kısımdan, ağzı düz bir kürekle, kesit yüksekliğince sıyırarak almak doğru olur.
  iri parçalı roş cevher stoklarından numune alırken, numune miktarı yine Gy denkleminden hesaplanabilir. Konsantre stoklarından numune alırken yapıldığı gibi karelâj sistemi uygulanır. Karelâj sistemiyle tayin edilen yerlere bir insan girebilecek genişlikte kuyular açılarak numune alınır. Gerekirse kuyulara tahkimat yapılır. Roş cevher stoklarından numune almada uygulanan diğer bir usul de kuyu açmak yerine, stok boyunca hendekler açarak numuneyi hendeklerden almaktır. Elde loder gibi bir vasıta varsa bu usulle numune almak daha kolay olur.
  2.4.1. Küçük Yığınlardan Numune Alma
  Konsantreden alınan ana numunenin küçültülmesi veya laboratuarda tahlil numunesinin hazırlanması buna iyi misâl teşkil eder. Yığın içindeki her danenin eşit seçilme şansını garanti etmek için yığının tamamen karışmış olması gerekir. Miktarına göre saç levha veya kâğıt üzerinde iki tarafa yuvarlamakla, kürek, kaşık veya spetula ile aktarmakla materyal iyice karışırsa da segregasyonun önüne geçilemez. Bu yüzden yığın konik şekle getirilir. Dairesel simetri hakim olacağından dörtleme usulle numune almak mümkün olur. Veya, koni şeklindeki yığının çevresinden eşit aralıklarla alınan küçük numuneler merkezden alınan numuneyle birleştirilerek yığının temsili numunesi hazırlanır.
  Adem KARATAŞOĞLU
  MADEN MÜH.
  a.karatasoglu@gmail.com

 4. #4

  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Yaş
  27
  Mesajlar
  3
  İndirilme
  0
  Uploads
  0

  Standart

  çok sağolun teşekkürler

Benzer Konular

 1. Netcad ile Enkesit Alma Yardım
  Konuyu Açan: tunnel_engineer, Forum: Netcad.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 12-01-2010, 13:31
 2. Siyah İnci Mermer Ltd Şti Numune Fotografları
  Konuyu Açan: siyahincimermer, Forum: Mermer Doğaltaş Firmaları - Natural Stone.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 17-10-2009, 08:28
 3. Netcad te Şev Olusturup En Kesit Alma
  Konuyu Açan: ceem1983, Forum: Sorularınız - Yardım Talepleri - İstekleriniz.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 06-09-2009, 14:07
 4. Numune Analizi
  Konuyu Açan: ekecik, Forum: Sorularınız - Yardım Talepleri - İstekleriniz.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01-10-2008, 22:48

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
20.07.2009 Tarihinden İtibaren Sayfa Görüntüleme Sayısı

Maden Firma Maden İlan Maden İlanları isg firmaları osgb firmaları isg mining tube mining videos
Single Sign On provided by vBSSO